¿Cómo trabajamos?

A InOrbis som un equip de professionals especialitzats en docència, psicologia, psicopedagogia i logopèdia. El professionals dels nostre equip presenten una experiència i formació perllongada que permet cercar solucions personalitzades i individuals per als nostres usuaris.

Fase 1: Primera presa de contacte

A InOrbis realitzem una primera visita on es du a terme una entrevista per tal d’elaborar la història clínica i entendre el motiu de la consulta. A partir d’aquí podem planificar i definir quin serà el procés de valoració psicològica i/o logopèdica.

Fase 2: Avaluació

Realitzem un exhaustiu diagnòstic psicopedagògic que consisteix en l’aplicació d’una sèrie de proves, tests i qüestionaris que permetran tenir una visió completa dels processos d’aprenentatge del nen o l’adolescent. Per a InOrbis és molt important no perdre  de vista els processos de caire més afectiu, els quals poden afectar els processos d’aprenentatge o a l’inversa.  

Fase 3: Establiment d’objectius

Quan recollim tota la informació necessària per definir una orientació diagnòstica, es realitza un informe que es comparteix amb la família que inclou conclusions i recomanacions d’abordatge psicopedagògic. I el més important: un pla de treball individual amb objectius clarament definits. També hi podem incloure, si s’escau, orientacions per a l’escola i els pares

En aquells casos que no es requereixi d’un procés diagnòstic definim també la intervenció per a millorar els aspectes a treballar.

Fase 4: Sessions d’intervenció

El tractament es realitza a través de sessions amb els nens, amb els pares, conjuntes i/o reunions amb l'escola; en base a uns objectius de treball individuals, que s’actualitzen i revisen després de 10 sessions aproximadament. En aquest punt, aprofitem per a establir  nous objectius o finalitzar la teràpia.

La freqüència del tractament es planteja conjuntament amb la família segons les necessitats i recursos, i la disponibilitat del nen/a i la família. En alguns casos es requereix a les sessions la presència dels pares o tutors. D’aquesta manera entenen les eines necessàries per tal de poder-les aplicar a casa.

×
Inorbis
En línea
Inorbis
¡Hola!
¿Te podemos ayudar?
09:05