CURSOS INTENSIUS D'ESTIU

El curs intensiu d’estiu té l’objectiu d’avançar un nivell d’anglès o altres idiomes en el mes de Juliol.  Cada curs d'anglès té 60 hores aproximadament, 3 hores cada dia de dilluns a divendres, i els d'altres idiomes tenen una durada de 80 hores aproximadament.

Està dirigit a aquelles persones que volen veure un progrés important en l’idioma que estudien a nivell lingüístic i treure el màxim rendiment en l’assimilació i la pràctica de l’idioma. És un curs excel-lent per a aquells alumnes en període de vacances, adults amb horari intensiu d’estiu, persones que volen un aprenentatge intensiu i constant, o alumnes que necessitem assentar coneixements que no han quedat del tot assolits durant el curs anual.  També pots realitzar un curs de consolidació de 40 hores o un curs d'Speaking and Listening que t'ajudarà a millorar la comprensió i expressió oral. 

 Si l'empresa per a la que treballa l'alumne està disposada a pagar les seves classes, podem ajudar-los a recuperar el cost del curs gràcies a subvencions estatals.

Abans de matricular-se, si l’alumne té coneixements consolidats de l’idioma, cal que faci una prova de nivell per tal de planificar el seu itinerari. La prova és  totalment gratuïta, sense compromís i de caràcter obligatori per tal d'inscriure’s. Fes la prova de nivell d'anglès on-line ara i esbrina quina ha de ser la teva trajectòria en l'aprenentatge de l'idioma. 

Tots els cursos d’idiomes a English Centre segueixen el Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Per lo tant, els grups estan separats per nivells.

 

USUARI

MECR

Nivell Acadèmic

USUARI

BÀSIC

A1

Begginer

A2.1

Elementary

A2.2

Pre-Intermediate

 

 

USUARI

INDEPENDENT

B1.1

Intermediate

B1.2

Intermediate Plus

B2.1

Upper-Interm

B2.2

First Certificate

 

USUARI

COMPETENT

C1.1

Pre-Advanced

C1.2

Advanced

C2

Proficiency

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

USUARI BÀSIC

A1

Nivell 1

A2

Nivell 2

USUARI INDEPENDENT

B1.1

Nivell 3

B1.2

Nivell 4

B2.1

Nivell 5

B2.2

Nivell  6

USUARI

COMPETENT

C1.1

Nivell 7

C2

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

- Professorat seleccionat rigorosament amb títol universitari i amb postgrau màster d’especialització en ensenyament d’idiomes, natius o amb nivell C2 del idioma.

Grups reduïts: Màxim 8 alumnes a cursos estàndard d'anglès, màxim 10 alumnes a cursos estàndard dels altres idiomes i màxim 14 alumnes a cursos Low Cost.

Seguiment constant de l’alumne i butlletí a on detallem el seu progrés.

Certificat al finalitzar el curs a on determinen el nivell adquirit segons el Marc Comú Europeu de les Llengües