EXÀMENS OFICIALS

El mercat laboral exigeix que la formació dels seus treballadors i dels que hi sol·liciten un lloc de feina sigui acreditada amb certificats oficials. Les nostres formacions estan enfocades a realitzar exàmens oficials en Anglès, Alemany, Francès, Italià, japonès i xinès. Els  nostres professors estan rigorosament preparats per a orientar perfectament als alumnes per a realitzar aquests exàmens. Tenim formacions específiques d'anglès per a preparar als nostres alumnes que consisteixen en formacions semi-intensives, de 3 mesos on es realitzen simulacres d’exàmens de forma constant amb l’objectiu de poder obtenir el certificat que oferirà un valor afegit al currículum de l’estudiant.

EXÀMENS OFICIALS

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Examens Oficials Cambridge ESOL

USUARI

BÀSIC

A1

Begginer

Starters /Movers

A2.1

Elementary

Flyers - Key English Test (KET)

A2.2

Pre-Intermediate

 

USUARI

INDEPENDENT

B1.1

Intermediate

Preliminary English Test (PET)

B1.2

Intermediate Plus

 

B2.1

Upper-Interm

 

B2.2

First Certificate

First Certificate in English (FCE)

USUARI

COMPETENT

C1.1

Pre-Advanced

 

C1.2

Advanced

Certificate in Advanced English (CAE)

C2

Proficiency

Certificate of Proficiency in English (CPE)

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Exàmens Oficials Goethe Institut

USUARI BÀSIC

A1

Nivell 1

Start Deutsch A1

A2

Nivell 2

Start DeutschA2

USUARI INDEPENDENT

B1.1

Nivell 3

 

B1.2

Nivell 4

Zertifikat DeutschB1

B2.1

Nivell 5

 

B2.2

Nivell  6

 

USUARI

COMPETENT

C1.1

Nivell 7

ZMP*

C2

 

ZOP*

*Zentrale Mittelstufen Prüfung C1

*Zentrale Oberstufen Prüfung C2

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Examens Oficials

 Ministére de l’education Natalionale

USUARI BÀSIC

A1

Nivell 1

DELF A1*

A2

Nivell 2

DELF A2

USUARI

INDEPENDENT

B1.2

Nivell 3

DELF B1

B2.1

Nivell 4

 

USUARI

COMPETENT

B2.2

Nivell 5

DELF B2

C1.1

Nivell 6

DALF C1*

*Diplôme d’Etudes en Langue Française

*Diplôme Approfondi de Langue Française

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Exámenes Oficiales

Universitá di Perugia

USUARI

BÀSIC

A1

Nivell 1

DELI*

A2

Nivell 2

CELI 1*

USUARI INDEPENDENT

B1

Nivell 3

CELI 2

B2

Nivell 5

CELI 3

USUARI

COMPETENT

C1

Nivell 6

CELI 4

C2

Nivell 7

CELI 5

*Diploma Elementare diLingua Italiana

*Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Exàmens Oficials

USUARI BÀSIC

A1

Nivell 1

 

A2

Nivell  2

CIPLE*

USUARI INDEPENDENT

B1

Nivell 3

 

B1

Nivell 4

DEPLE*

B2

Nivell 5

 

B2

Nivell6

DIPLE*

USUARI COMPETENT

C1

Nivell 7

DAPLE*

C2

Nivell 8

DUPLE*

*Certificat Inicial de Português Língua Estrangeira

*Diploma Elemental de Português Língua Estrangeira

*Diploma Intermig de Português Língua Estrangeira

*Diploma Avançat de Português Língua Estrangeira

*Diploma Universitari de Português Língua Estrangeira

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Examens Oficials

JLPT

USUARI

BÀSIC

A1

Nivell 1

 

A2

Nivell 2

N5

USUARI

INDEPENDENT

B1

Nivell 3

N4

B2

Nivell 4

N3

USUARI

COMPETENT

C1

Nivell 5

N2

C2

Nivell 6

N1

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Examens Oficials

Universitat de la Llengua i Cultura de Beijing

USUARI

BÀSIC

A1

Nivell 1

 

A2

Nivell 2

HSK nivell bàsic

USUARI

INDEPENDENT

B1

Nivell 3

 

B2

Nivell 4

HSK nivell inicial i mig

USUARI COMPETENT

C1

Nivell 5

 

C2

Nivell 6

HSK nivell superior

USUARI

MCER

Nivell Acadèmic

Examens Oficials

USUARI

BÀSIC

A1

Nivell 1

TEOU*

A2

Nivell  2

TBOU*

USUARI

INDEPENDENT

B1

Nivell 3

TRKI 1*

B2

Nivell 4

TRKI 2

USUARI

COMPETENT

C1

Nivell 7

TRKI 3

C2

Nivell 8

TRKI 4

*Certificat de rus com llengua estrangera, nivell  elemental

*Certificat de rus com llengua estrangera, nivell elemental 2

*Certificat de rus com llengua estrangera, nivell  intermig 1

MOCK EXAMS D'ANGLÈS A ENGLISH CENTRE

Para las personas que tengan el nivel adecuado y estén interesadas en hacer alguno de los exámenes de Cambridge a través de English Centre, se ofrece el examen MOCK, el cual es una prueba similar a un examen real de Cambridge que permite aconsejar y orientar a los alumnos sobre las posibilidades de superación de cara al examen oficial.

El Mock tiene lugar antes de la inscripción del examen oficial y se ofrece gratuitamente. Es un paso previo muy recomendable para los candidatos internos y opcional para los candidatos que se presenten por libre.

Las personas que estén interesadas en hacer el Mock, una vez determinado que tienen el nivel adecuado, deberán comunicarlo en la secretaria correspondiente, por teléfono o en persona, hasta 2 días antes de la fecha del Mock escogida.

Según el resultado final de la prueba del Mock, se valorará si el alumno tiene el nivel suficiente para presentarse a la siguiente convocatoria de exámenes o bien si es más recomendable que continue con su preparación.

Consulta les dates d'exàmens Oficials de la Universitat de Cambridge a Granollers

Consulta els nostres horaris de Grups de Preparació per a Exàmens Oficials

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Professorat seleccionat rigorosament amb títol universitari i amb postgrau d’especialització en ensenyament d’idiomes, natiu de llengua estrangera o amb nivell C2 de la llengua estrangera 

- Grups de Preparació reduïts: Màxim 8 alumnes per aula.  

- El 90% del nostre alumnat supera satisfactòriament els Exàmens Oficials.

- Equip docent preparat per a assessorar i orientar constantment els alumnes per a tenir autoconfiança a l'hora de realitzar l'Exàmen Oficial