CLASSES PARTICULARS I PARTICULARS COMPARTIDES

Les classes particulars són classes  per a persones que vulguin avançar de forma ràpida i eficaç. Es poden realitzar classes d’anglès, francès, alemany, rus, italià, xinès, japonès, àrab, txec, serbi, búlgar, portuguès, espanyol i català per a estrangers.

Les classes particulars son per a un únic alumne i les classes particulars compartides poden arribar a ser de 4 alumnes. Son classes particulars per a alumnes que compartiexen un mateix objectiu i que es posen d'acord per a realitzar una formació d'una llengua estrangera, i que finalment comparteixen també el cost del preu/h de la classe. 

Són formacions totalment adaptades a les necessitats dels alumnes. Es poden realitzar durant tot l’any acadèmic o poden realitzar-se de forma intensiva durant un període de temps més reduït. L’horari s’adapta a l’agenda dels participants, amb la possibilitat d’oferir certa flexibilitat. Els objectius d’aquestes formacions poden ser estàndards o específics per a realitzar alguna tasca concreta, com una entrevista de treball, una presentació o un viatge. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Professorat seleccionat rigorosament amb títol universitari i amb postgrau o màster d’especialització en ensenyament d’idiomes, natiu o amb nivell C2 de la llengua estrangera.

- Horari, objectius i contingut adaptats totalment a les necessitats de l'alumne o dels alumnes. 

- Definició d'objectius especifics a curt i llarg termini, determinats a partir d'auditoria lingüística, pel docent junt amb Direcció d'Estudis.