FORMACIÓ INTERCULTURAL

InOrbis ofereix programes personalitzats i específics de cada cultura dissenyat per a satisfer les necessitats d'una empresa, que sovint s'imparteixen a nivell intern de l'empresa o en un centre de conferencies local. Els cursos es solen organitzar després de realitzar una auditoria lingüística o un anàlisis de necessitats de formació en els que afloren problemes interculturals. Aquestes formacions permeten preparar-se abans d'operar en un mercat nou o viatjar a l'estranger. Així doncs, és una font de motivació per al personal, especialment para al personal expatriat i/o repatriat. Per a introduir un producte en un nou mercat és essencial tenir coneixements sobre la religió del territori, sobre les seves creences i sobre les seves pràctiques en relació a allò considerat com a diví o sagrat, així com donar importància als valors, actituds, maneres, costums i estètica.

InOrbis pot dur a terme dos tipus diferents de formació cultural:

-  Sessions informatives culturals centrades en coneixements del país objectiu: geografia, principals característiques i història actual. 

- Formació de sensibilització i destreses culturals per a expatriats centrada en el procés més que en el contingut. Es realitza un pla de formació o adaptació per a aquells treballadors o directius que hagin de canviar de país de residencia.